Értékelést végző csoporttársak száma

A csoporttársak által pontozott feladatokhoz általában 3 - 8 értékelő csoporttárs kapcsolódik. Azaz a csoporttársi pontozási szakaszban minden tanulónak ennyi, az osztályban lévő más tanulóktól származó munkát kell pontozni. Minél nagyobb a feladat annak tartalmát illetően, annál kisebb lesz ez a szám, ellenkező esetben a pontozás tanulókra nehezedő terhe túl nagy lesz. Ugyanakkor a tanulóknak elegendő példát kell látni ahhoz, hogy lássák, mitől lesz egy munka jó vagy rossz. Továbbmenve, a tanuló pontozási teljesítményének az értelmes értékeléséhez hozzátartozik, hogy minél több csoporttárs pontoz, annál jobb. Ez a teljesítmény feltehetőleg nem lesz mérvadó, ha csak három vagy négy pontozást készít el egy-egy tanuló.

Feltéve, hogy elegendő mennyiségű munkát adtak le (10-et vagy annál többet), a rendszer minden tanulóhoz legalább egy "jó" és legalább egy "gyenge" munkát fog hozzárendelni. Ez viszont csak akkor hajtható végre, ha a tanár MÉG a munka (csoporttársi) pontozásra való kijelölése ELŐTT elvégezte a pontozást. Másrészről a tanárnak NEM kell minden munkát pontoznia, egy minta is elegendő. Emellett a tanári pontozásnak NEM szükségszerű a végleges pontozásnak lenni, a célnak egy előzetes pontozás is megfelel. Tekintetbe kell ugyanakkor venni azt, hogy ha be van kapcsolva a tanári pontozást kijelző opció, akkor ezeket a pontokat a tanulók látni fogják a leadott munka szakaszának a végén.

A csoporttársi értékelők száma lehet nulla is. Ebben az esetben a feladat vagy önpontozásos feladat lesz, ha ez az opció be van kapcsolva, vagy pedig szokásos tanár pontozta feladat.

Súgó fájlok mutatója