Műhelyfeladat kezelése

A műhelyfeladat vagy csoportos feladat bonyolultabb, mint a szokásos feladatok. A feladat végrehajtása több lépésből vagy szakaszból áll. Ezek a következők:

 1. Feladat kijelölése A feladat értékelését egy sor értékelési ELEMRE kell bontani. Ennek eredményeként a feladat pontozása kevésbé lesz önkényes és a tanulókat egyfajta kerettel látja el az értékelés elvégzéséhez. Az értékelési elemek összeállítása és ennek megfelelően a pontozási űrlap elkészítése a tanár feladata. (A részleteket lásd az adott oldalon.)

  Ha megtörtént az értékelési elemek összeállítása, a tanár általában néhány mintamunkát ad közre. Ezek olyan gyakorló anyagok, amelyekkel a tanulók saját munkájuk elkészítése előtt gyakorolhatják az értékelést. Mielőtt azonban a feladatot a tanulók megkapják, ezeket a mintamunkákat a tanárnak értékelnie kell. Ennek köszönhetően a tanár "mintaválaszokhoz" jut ezen példák tanulói értékelésének felülvizsgálata során (melyre a következő lépésben kerül sor).

  A tanár a mintamunkákat választhatóan adja közre. Előfordulhat, hogy bizonyos feladatok esetén ez nem is helyénvaló.

 2. Tanulói leadott munkák engedélyezése A feladat hozzáférhető a tanulók számára. Ha a tanár készített mintamunkákat, a tanulóknak ezek közül néhányat értékelni kell. (Az értékelések számát a feladat létrehozásakor határozza meg.) Ha egy tanuló elkészítette az előírt számú értékelést, leadhatja a saját munkáját. Ha egy feladathoz nincs példa, a tanulók szabadon haladéktalanul benyújthatják munkájukat.

  Ha a feladatot a leadott munkák fázisában hagyja, akkor összegyűjtheti a leadott munkákat. Ha ezt követően a következő két fázisban kiadja őket, jobban fogja tudni elosztani a munkát. Ha viszont a feladatot az (engedélyezett) "beállítási" fázisból egyből a "munkaleadás és értékelés engedélyezése" fázisba teszi, akkor a munkájukat korán leadó tanulók inkább a korábban leadott munkákat fogják értékelni, míg a munkájukat később leadó tanulók inkább a kései leadott munkákat fogják értékelni. Ha egy "késleltetést" iktat be a csoporttársi értékelés megkezdésébe, akkor ez a probléma nagy mértékben kiküszöbölhető.

  Ha egy tanuló lead egy munkát, a tanár - ha szükséges - értékelheti a munkáját. Ez az értékelés beszámítható a tanuló végső pontszámába. Az értékelések egyaránt elvégezhetők a munka leadási és értékelési szakaszában. Amennyiben a tanári értékelésre a végső pontszám kiszámítása előtt kerül sor, úgy annak eredménye felhasználható az adott számítás során.

 3. Tanulói munkaleadás és értékelés engedélyezése Ha a feladat csoporttársi értékelést tartalmaz, akkor azoknál a tanulóknál, akik munkát adtak le, megjelennek más tanulók értékelésre váró munkái. Azok a tanulók, akik még nem adtak le munkát, most már leadhatják munkájukat (de nem látják más tanulók értékelendő munkáit). Ebben a fázisban a munkák leadása, a munkák újbóli leadása, valamint a leadott munkák és az újból leadott munkák értékelése egyszerre történhet.

  Előfordulhat, hogy a tanár a leadott munkát és annak csoporttársi értékelését két külön szakaszra kívánja bontani, összevárva, amíg minden tanuló leadja a munkáját, mielőtt áttér a csoporttársi értékelési szakaszára. Ilyen esetben erre a fázisra egyáltalán nem kerül sor, a feladat a "leadott munka engedélyezése" szakaszból közvetlenül az "Értékelések engedélyezése" szakaszba kerül. Ezáltal a tanár határidőt szabhat meg a leadandó munkákra, a feladat az adott időpontban átkerül az "Értékelések engedélyezése" szakaszba.

  Ha viszont a tanár nem kívánja a feladatot ilyen mereven megosztani, akkor a feladat ezt a szakaszt használja. Ha a tanár lehetővé teszi, hogy a leadott munka és az értékelés együtt jelenjen meg, akkor figyelembe kell vennie a kijelölési szint túllépésének EGY-re (esetlegesen KETTŐ-re) való beállítását annak érdekében, hogy a kijelölések simán menjenek végbe (a további részleteket l. az adminisztrátori oldalon). Ne feledje, hogy ennek eredményeként egyes leadott munkák többszöri (csoporttársi) értékelésre kerülhetnek, mások pedig kevesebbszer, mint a leadott munkák többsége.

  Amikor a tanuló elvégzett egy értékelést, csoporttársai megtekinthetik. Az a tanuló, aki leadta a munkát, megjegyzést tehet az értékelésre vonatkozóan, amennyiben ezt az opciót bejelölték az adott feladatnál. Ha kívánja, a tanár pontozhatja ezeket a csoporttársi értékeléseket, az így kapott pontok pedig átvihetők a tanulók végső pontszámába (de erre sok esetben nincs igazán szükség, lásd a végső pontszám kiszámításáról szóló részt).

 4. Tanulói értékelés engedélyezése Ebben a szakaszban folytatódnak a csoporttársi értékelések, de a tanulók semmi olyan munkát nem adhatnak le, amely ismételt leadást tartalmaz. Azok a tanulók, akik nem adtak le munkát, arról értesülnek, hogy munka leadására nincs tovább lehetőség, és nem tekinthetnek meg semmilyen (csoporttárs által) értékelésre leadott munkát.

  A tanár, ha kívánja, pontozhatja a csoporttársi értékeléseket, és ezek eredményét átviheti a tanulók végső pontszámába (de erre sok esetben nincs igazán szükség, lásd a végső pontszám kiszámításáról szóló részt).

 5. Végső pontszám kiszámítása A határidő lejárta után a tanár a feladatot a következő szakaszba helyezi át, ahol már nincs lehetőség arra, hogy a tanulók további értékelést végezzenek. A tanár, ha kívánja, befejezheti a példákon végrehajtott értékelések pontozását, valamint a tanulói leadott munkák pontozását. Ugyancsak pontozhatja a tanulók által elvégzett csoporttársi értékeléseket. Erre igazából nincs szükség, mivel ha kellő számú értékelés áll rendelkezésre az egyes leadott munkákhoz, akkor az egyes tanulók "pontozási teljesítménye" meghatározható a relatív ponteredmények alapján.

  A pontozás befejezését követően a tanár kiszámítja a tanuló végső pontszámát. A végső pontszám rendszerint három összetevőből alakul ki, a tanárnak a tanuló munkájára adott pontszámából, a tanuló munkájára adott csoporttárs pontszám átlagából, valamint a tanulók pontozási teljesítményéből. Az utóbbi magában foglalja a tanár által a tanulók megjegyzésére adott átlagos "osztályozó pontszámot". Erre a három összetevőre a tanár súlyokat állapít meg, mielőtt sor kerülne a végső pontszám kiszámítására.

 6. Végső pontszám kijelzése Elérkezik a feladat végső szakasza, mely során a tanulók megtekinthetik végső pontszámukat. A tanár, ha kívánja, visszamehet a feladaton és állíthat például a végső pontszám kiszámításához használt súlyokon, majd ezt követően a tanulóknak megmutathatja a módosított pontokat.

  A tanuló (és a tanár) ugyancsak megtekintheti a tanulók leadott munkájának a "ligatáblázatát". Itt a megjelenítés a pontszámok sorrendjében történik, a legjobb leadott munka áll az első helyen. A leadott munkára adott pontszám a tanár által adott pontszám és (ha vannak) a csoporttársi pontok átlaga. Az alkalmazott súlyozás az előző szakaszban alkalmazottal megegyező súlyozás.

A feladat bármely szakaszában a tanár megnyithatja az "Adminisztrátor" oldalt. Ezen az oldalon látható a feladat mindenkori állapota. Felsorolja a tanár példaként leadott munkáit (ha vannak), a tanulók értékelését (a tanár példáira, saját munkájukra és egyéb tanulók leadott munkájára vonatkozóan), valamint a tanulók leadott munkáit. A tanár ezt az oldalt használhatja a leadott munkák értékelésére és újbóli értékelésére, az értékelések pontozására és újbóli pontozására, itt törölhet leadott munkákat és értékeléseket, és általában véve ezen az oldalon követheti nyomon a feladat menetét.

Súgó fájlok mutatója