Tanulói értékelések pontozása

Ezen a képernyőn adható meg a feladat leadási és értékelési szakaszában a tanuló által végzett értékelésre a tanár pontszáma. A pontozás viszonylag egyszerű, a 20-ból elért pontszám adható meg. A tanár a feladat megkezdése előtt a tanulónak adott utasítások alapján eldöntheti, mit fog osztályozni és milyen viszonyított pontszámot fog adni. Magasabb szinten például a tanulótól kritikai megjegyzések várhatók el, közepes szinten elvárható tőle, hogy rámutasson az erős és gyenge pontokra, alacsonyabb szinten pedig előfordulhat, hogy a tanuló mindössze a hibák és pontatlanságok feltüntetésére kerít sort.

Adott esetben a tanulóé előtt megjelenik a tanár saját értékelése, így könnyű megejteni az összehasonlítást. A tanár saját megjegyzése ennek megfelelően viszonyítási alapként használható.

Az értékelésre adott pontszám a lap alján lévő megfelelő gomb megnyomásával jelenik meg. A pontozás ismétlésére a "szerkesztési időtartam" alatt van lehetőség. Amint az erre rendelkezésre álló idő letelik, a tanuló számára hozzáférhető válik a tanár megjegyzése. Ugyanakkor az "osztályozó pontszámot" a tanuló mindaddig nem látja, amíg a végső pontszám rendelkezésre nem áll. (Ennek az az oka, hogy az adott munkára kapott pontszám és ezen munka ÉRTÉKELÉSÉRE kapott pontszám összekeverhető, a feladat adott korai szakaszában a különbség esetleg kevéssé látszik világosan a tanuló számára.)

Súgó fájlok mutatója