Feladatelemek

A pontozás megkönnyítése érdekében a csoportos feladatnak ésszerű számú értékelési elemmel kell rendelkeznie. Az egyes elemeknek a feladat valamely konkrét szempontjára kell vonatkozniuk. Jellemző esetben egy-egy feladathoz 5-15 megjegyzési pontozási elemet kell hozzárendelni, a tényleges szám a feladat méretétől és bonyolultságától függ. Csoporttársi feladat esetén megengedett egyetlen elem használata, és hasonló értékelési stratégiával ruházható fel, mint egy szokásos Moodle-feladat.

Az elemek típusa a feladat pontozási stratégiájától függ.

Nem pontozott Az elemek a feladat szempontjainak a leírásai. Az értékelést végzőt arra kéri, hogy fűzzön megjegyzéseket ezekhez a szempontokhoz. Akárcsak az összes pontozási stratégia esetén, létezik egy terület az általános megjegyzések számára.

Akkumulatív pontozás Az elemek az alábbi három jellemzővel rendelkeznek:

  1. Az értékelési elemek LEÍRÁSA - Ennek egyértelműen rögzíteni kell, hogy a feladatot mely szempont szerint értékeli. Ha az értékelés minőségi, célszerű részletezni, mit tekint kiválónak, közepesnek, illetve gyengének.
  2. Az értékelési elemek SKÁLÁJA - Egy előre meghatározott számú skála áll rendelkezésre. Ezek az egyszerű igen/nem jellegű skálától a többpontos skálán keresztül a teljes százalékos skáláig terjednek. Minden elemnek megvan a maga skálája, amelynek igazodnia kell az adott elemhez kapcsolódó lehetséges variációk számához. Ne feledje, hogy a skála NEM határozza meg az elem fontosságát az átlagos pontszám kiszámítása során, azaz egy kétpontos skálának azonos a "hatása", mint a 100 pontosnak, ha a megfelelő elemek azonos súllyal szerepelnek.
  3. Az értékelési elemek SÚLYA - Alaphelyzetben az elemek azonos fontosságúak a feladat átlagos pontszámának a kiszámítása során. Ez megváltoztatható, ha a fontosabb elemekhez 1-nél nagyobb, a kevésbé fontosakhoz 1-nél kisebb súlyt rendel. A súlyok módosítása NEM befolyásolja a maximális pontszámot, azt az értéket ugyanis a csoporttársi feladathoz tartozó 'maximális pontszám' paraméter határozza meg. A súlyok kaphatnak negatív értékeket, ez kísérleti jelleggel alkalmazható.

Hibán alapuló pontozás Az elemek általában olyan tételeket vagy szempontokat fogalmaznak meg, amelyeknek meg kell jelenni a feladatban. Az értékelés ezen tételek vagy szempontok meglétén vagy hiányán alapszik. A tanárnak olyam pontszámtáblázatot kell beállítania, amely a javaslat szerinti pontokat adja akkor, ha minden tétel jelen van, ha egy hiányzik, ha kettő hiányzik stb. Ha egyes tételek fontosabbak, mint egy másik, akkor ezekhez a tételekhez 1-nél nagyobb súlyt rendelhet. A kisebb tételekhez 1-nél kisebb súlyt rendelhet. A globális "hibaszám" a hiányzó tételek súlyozott összege. Az értékelést végző mindig végrehajthat kisebb módosításokat ezeken a javaslat szerinti pontokon.

Kritériumon alapuló pontozás Az elemek "szintre" vonatkozó megállapításokat tartalmaznak, melyekkel a feladat rangsorolható. A megállapítások lehetnek összegezendő jellegűek, illetve lehetnek önmagukban álló megállapítások. Az értékelést végzőnek kell eldöntenie, hogy melyik megállapítás illik jobban az egyes munkákra. A tanárnak minden kritériumra vonatkozó megállapítást egy javasolt pontszámhoz kell kapcsolnia. Ezeket általában el kell rendezni. Az értékelést végző végrehajthat kisebb módosításokat ezeken a javaslat szerinti pontokon.

Rubrika alapú pontozás Hasonlít a kritériumon alapuló pontozáshoz, de itt egynél több kritériummal van dolga. A kritériumok számát a feladat paraméterei között adja meg. Az egyes kritériumokon belül legfeljebb öt "szintre" vonatkozó megállapítást tehet. Egy adott feladaton belül a szintek száma kritériumról kritériumra változhat. Egy-egy kritérium beállítása során egy üres "szintre" vonatkozó megállapítás jelzi a "szintre" vonatkozó megállapítás végét. Ennek megfelelően némely kritériumhoz két szint tartozhat, más esetben három szint, legfeljebb öt szint lehetséges. A kritériumok súlyozhatók. A szintekhez 0, 1, 2, legfeljebb 4 pont rendelhető. Az értékelés pontszáma ezen pontok súlyozott összege.

Súgó fájlok mutatója