Válaszok vegyítése

Ezzel az opcióval az egyes kérdéseken belüli válaszok sorrendje véletlenszerűen felcserélődik mindannyiszor, amikor a tanuló az adott teszttel próbálkozik.

Természetesen ez csakis olyan kérdésekre érvényes, amelyeknél több válasz jelenik meg, mint amilyenek például a feleletválasztós vagy a párosító kérdések.

Ennek az a célja, hogy kissé megnehezítse azt, hogy a tanulók egymástól átmásoljanak megoldásokat.

Az opció nincs összefüggésben a véletlenszerű kérdések használatával.

Súgó fájlok mutatója