Új kérdések importálása

Ezzel a funkcióval külső, űrlapon keresztül feltöltött szöveges állományból importálhat kérdéseket.

A rendszer egy sor állományformát támogat:

GIFT-forma

  A GIFT a legkiterjedtebb importálási forma, mellyel a Moodle szöveges állományokból tesztkérdéseket képes beolvasni. Eredetileg egy könnyű módszert kínált arra, hogy a tanárok a kérdéseket szöveges állományként írhassák meg. Támogatja a feleletválasztós, igaz-hamis, kiegészítő, párosító és számjegyes kérdések használatát, továbbá az _____ beszúrását a "szókitöltő" forma esetén. A különféle kérdésfajták egyetlen szöveges állományban vegyesen használhatók, emellett a formátum támogatja egysoros megjegyzések, kérdésnevek, visszajelzés és százaléksúlyozású pontok használatát. Íme néhány példa:

  Ki fekszik Grant sírjában?{~Grant ~Jefferson =senki}
  
  Grant {~temetett =elhantolt ~él} Grant sírjában.
  
  Grant van eltemetve Grant sírjába.{FALSE}
  
  Ki fekszik Grant sírjában?{=senki =senki sem}
  
  

  További információk a "GIFT"- formával kapcsolatosan

Aiken-forma

  Az Aiken-forma feleletválasztós kérdések készítéséhez használt igen egyszerű, olvasható forma. Íme egy példa erre a formára:

  Mi az elsősegély célja?
  A. Élet megmentése, további sérülés megelőzése, egészség megőrzése
  B. Sérült vagy sebesült személy részére orvosi ellátás biztosítása
  C. További sérülés megelőzése
  D. Segítséget kereső áldozatok megsegítése
  VÁLASZ: A
  

  További információk az Aiken-formával kapcsolatosan

Szókitöltő

  Ez a forma csak a feleletválasztós kérdéseket támogatja. Az egyes válaszokat hullámjel (~) választja el egymástól, a helyes válasz előtt egyenlőségjel (=) áll. Íme egy példa:

  Amikor kisgyermekként elkezdjük felfedezni testünk részeit, az {=anatómia és fiziológia ~reflexológia ~tudomány ~kísérlet} tanulóivá válunk, és bizonyos értelemben tanulók is maradunk egész életünkben.

  További információk a szókitöltő formával kapcsolatosan

AON

  Ez azonos a szókitöltő formával, azzal a különbséggel, hogy a kérdések importálása után az összes kiegészítő kérdéseket a rendszer négyesével párosító kérdésekké alakítja át.

  Emellett az importálás során a feleletválasztós kérdésekre adandó válaszokat a rendszer véletlenszerűen rendezi el.

  Nevét egy olyan szervezetről kapta, amely számos tesztjellemző kifejlesztéséhez adott támogatást

Blackboard

WebCT

Course Test Manager

  Ez a modul Course Test Manager feladatbanki formában mentett kérdéseket képes importálni. A Microsoft Access adatbázisban tárolt feladatbankhoz különféle hozzáférési módokat támogat attól függően, hogy a Moodle Windows vagy Linux webszerveren fut-e.

  Windows alatt az Access adatbázist bármely egyéb adatállományhoz hasonlóan importálhatja.

  Linux esetén egy Windows gépet kell létrehozni a Course Test Manager adatbázissal azonos hálózaton egy ODBC Socket Server nevű porgrammal együtt, amely XML segítségével adja át az adatokat a Moodle számára a Linux szerveren.

  Az ilyen importálási lehetőség használata előtt olvassa el az egész súgót.

  További információk a CTM-formával kapcsolatosan

Beépített válaszok (Kitöltő)

Saját

  Ha saját importálási formával rendelkezik, szerkessze meg ennek megfelelően a mod/quiz/format/custom.php állományt.

  Az újonnan írandó kód igen csekély - az adott szövegből mindössze egy kérdés beolvasását kell megírni.

  További információk a saját formával kapcsolatosan

További formák kerülnek a rendszerbe a későbbiek folyamán, ideértve a WebCT-t, az IMS QTI-t és bármely egyebet, amelyet a Moodle felhasználói rendelkezésre bocsátanak!

Súgó fájlok mutatója